HAZERHAN

Klortab NaDCC

5 GRAM x 100 Tablet

KLORTAB
AÇIKLAMALAR

Klortab® NaDCC (5GRAM x 100TABLET) Efervesan Dezenfektan Tabletler 5 gram nominal ağırlığa sahip olup, 2,5 gram aktif madde (NaDCC) ve 1,5 gram elde edilebilir klor ihtiva etmektedir.

 • Ticari takdim şekli: 100 tablet / kutu
   

NaDCC’nin EŞSİZ ÖZELLİKLERİ

 • NaDCC, su içinde HOCl – elde edilebilir klor olarak ölçülebilen- ortaya çıkartır.
 • “Toplam” elde edilebilir klorun sadece % 50’si, gerçekte “serbest” elde edilebilir klor olarak bulunmaktadır.
 • Geri kalan kısmı ise mono veya dikloroizosayanurat formunda “bağlıdır”.
 • “Serbest” ve “bağlı klor” arasındaki oran daima 50:50 olarak kalmaktadır.

 

 

 

Klortab NaDCC

5 GRAM x 100 Tablet

EŞİTLİK

 • “Serbest Elde Edilebilir” klor kullanıldığında (yani, organik maddeler, mikroorganizmalar vs.) eşitlik bozulur.
 • “Bağlı” elde edilebilir klorun bir kısmı 50 : 50 oranının tekrar sağlanması için “serbest” bırakılır.
 • Bu durum bütün “bağlı” elde edilebilir klorun tüketilmesine kadar devam eder.
 • Bu durum sadece NaDCC’ye özeldir – fark eder mi?
 • OLDUKÇA ÇOK FARK EDER…
 • NaDCC, aynı pH seviyesinde bile hipokloritlerden daha fazla biosidal aktiviteye sahiptir.
 • Bu durum, tamamen hipokloritlerde bulunmayan 50:50 mekanizması vasıtasıyla meydana gelmektedir.
 • Çalışmalar NaDCC’nin hipokloritlere göre 4 defa daha fazla öldürme gücüne sahip olduğunu göstermektedir.