SOLÜSYON KARARLILIĞI

NaDCC su ile karıştırıldığında hipokloröz asit (HOCl) ve kullanım solüsyonunda hafif asidik etkili monokloroizosiyanürat meydana getirmektedir. Bu iki bileşen kullanım solüsyonunda 50 – 50 oranında sabittir, böylece dezenfeksiyon işlemi süresince serbest klor kullanıldığında (bakteri, organik madde vs. reaksiyonu sebebiyle) bağlı klorun bir parçası serbest kalarak 50:50 oranını tekrar sağlamaktadır. Bu durum NaDCC'nin not alınması gereken EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİDİR çünkü çamayır suları ve diğer hipokloritlerin aksine, NaDCC organik kirlerle temasından sonra dahi öldürme gücünü devam ettirmektedir. Çamaşır suları, içerdiği HOCl'nin tamamını ortama verir ve organik kirlerle temas ettiğinde geride bunların hızla öldürülmesine yönelik hiç aktif madde bırakmaz.

Sodyum hipoklorit solüsyonları doğal olarak kararlı değildir. Ambalajın kapağı açıldığında solüsyonda mevcut HOCl yüksek oranda buharlaşır ve serbest klor konsantrasyonunun önemli derecede azaltır. Buna mukabil
solüsyon içerisindeki NaDCC çok daha az kayıp oranına sahiptir. HOCL'deki bu bozunma çamaşır sularında da olduğu gibi asitlerle, güneş ışığı, belirli metaller ve gazlarla temas ettiğinde meydana gelmektedir. Çünkü kararlı değildir, dezenfeksiyon için kullanıldığında, günlük hazırlanmalıdır. Buna mukabil NaDCC doğal olarak kararlıdır, NaDCC solüsyonu kapalı ambalajda 3 gün raf ömrüne sahiptir. Çamayır sularının stabilitesini arttırmak için, kullanıma hazır mendil ve seyreltilmiş çamayır suyu üreten bir takım üreticiler, ilave kostik ilavesiyle pH'ı arttırmıştır. PH'ın arttırılması, ürünü daha stabil hale getirebilir, ancak ürünün aşındırıcı özelliğini arttırırken, HOCl'nin biyosidal etkinliğinin daha da düşmesine sebep olur.

NaDCC'nin doğal kararlılığı ve daha gazla HOCl içermesinden dolayı, etkili bir öldürme için daha düşük konsantrasyonlar yeterlidir. Daha uzun raf ömrü atık ve maliyeti önemli derecede düşürmektedir. Metal yüzeylerde yapılan testler NaDCC'nin çamaşır sularına oranla % 50 daha az korozif olduğunu ve vinil ve plastiklere herhangi bir zarar vermediğini göstermektedir.

EPA Mevzuatı

US EPA sert yüzeylerde kullanmak için birçok çamaşır suyu bazlı ürünlerle bir NaDCC bazlı ürünü sporisidal dezenfektan olarak tescil etmiştir.

 

 

EPA tescil dokümanında da görüldüğü gibi NaDCC daha düşük konsantrasyonda bile çamaşır suyundan daha etkilidir. Düşük konsantrasyonlu dezenfektanlar çalışanlar için potansiyel sağlık tehlikelerini ve ekipmana verilen zarar ile ürün maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır