NaDCC NASIL ÇALIŞIR ÇAMAŞIR SULARINDAN FARKI NEDİR?

Klortab NaDCC Efervesan temizlik ve Dezenfeksiyon Tabletlerinin aktif maddesi kısaca NaDCC olarak bilinen sodyum dikloroizosiyanürat olup, çamaşır sularının aktif maddesi sodyum hipoklorittir.
Hem NaDCC hem de çamaşır suyu su içerisinde çözündüğünde yüksek etkili bir dezenfeksiyon amili olan hipokloröz asit (HOCl) üretirler. İki kimyasal arasındaki HOCl'den meydana gelen fark NaDCC organik bir molekül iken, çamaşır sularında daha yaygın bir şekilde kostik olarak bilinen Sodyum Hidroksit (NaOH) elde edilir. NaDCC su ile karıştırıldığında 6 – 7 seviyesinde nötr pH'a sahip orta derecede asidik bir kullanım solüsyonu formunda organik klor vericidir. Çamaşır suları ve diğer hipokloritler ise yüksek derecede alkali solüsyonlar olup, su içerisinde çözündüğünde pH seviyesi 11 – 12 civarındadır. (pH logaritmik skaladır ve pH 13 ile başlanıp 10:1 oranında seyreltilirse; su kalitesine bağlı olarak pH yaklaşık 1 oranında azalır). Eğer kimyasal reaksiyon olarak gösterilmek istenirse sonuç şöyledir:

 

Kostik yüksek derecede koroziftir ve hem direkt temas halinde (özellikle gözler ve mukoz zarlar) ve hem de çamaşır suyunun kuru tozunun solunması ciddi sağlık risklerine sebep olmaktadır. Çamaşır suları ile sağlık çalışanlarında görülen mesleki astım arasındaki ilişkiyi gösteren birçok ciddi araştırmalar mevcuttur. Diğer taraftan NaDCC kostik değildir ve hem EPA (Environmental Protection Agency) ve WHO (World Health Organization) yaşam süresince içme suyunda dezenfektan olarak kullanılmasının gözlemlenebilir bir sağlık
sorununa yol açmadığını onaylamıştır. OSHA burun girişlerinde ülserasyon, göz, cilt ve solunum yolu tahrişi gibi sağlık etkilerini havada sadece 2mg/m3 Permissible Exposure Limit seviyesinde bile kostik sebepli olarak tanımlamıştır. HOCL'deki stokiyometrik kostik oranına (bire bir) dikkat edilmesi önemlidir. Üretilen her hipokloröz asit molekülü için bir kostik molekülü üretilir. Bu nedenle, çamaşır suyu ile daha güçlü bir dezenfeksiyon çözeltisi yapmak, kaçınılmaz olarak daha fazla kostiğe maruz kalmak anlamına gelmektedir.

NaDCC kostik içermez ve kullanıma hazır çözelti direkt olarak göze uygulandığında orta derecede göz tahrişine sebep olabilir. Böylece ürünün HMIS (The Hazardous Materials Identification System) oranı, çamaşır sularında 3/0/0 iken 1/0/0'dır.